Stopalo

U našoj klinici se izvode različiti operativni postupci na stopalu, a u cilju korekcije deformiteta ili rešavanja akutnih stanja. Jedan od najčešćih deformiteta je hallux valgus.

Hallux valgus operativno lečenje

Hallux valgus je progresivni deformitet stopala u kojem je zahvaćen prvi metatarzofalangealni zglob i često je praćen sa funkcionalnim problemima i bolom u stopalu. Prvi metatarzofalangealni zglob se postepeno subluksira sa medijalnom devijacijom prve MT kosti i lateralnom devijacijom i-ili rotacijom palca. Ovo često dovodi do nastanka otoka medijalnih mekih tkiva zgloba i stvaranja koštanog i hrskavičnog uvećanja na medijalnom delu glave I MT kosti (bunion). U kasnijim stadijumima, ove promene dovode do nastanka bola i funkcionalnog poremećaja:

 • Poremećaj hoda (prebacivanje oslonca na lateralni i zadnji deo stopala),
 • Kasno podizanje pete,
 • Poremećen balans prilikom oslonca na zahvaćeno stopalo i
 • Nastanak pronacionog deformiteta stopala.

Postoji visoka prevalenca hallux valgusa u opštoj populaciji (23% odraslih u starosnoj dobi od 18 do 65 godina i 35,7% odraslih u starosnoj dobi preko 65 godina). Prevalenca je veća kod žena u odnosu na muškarce: Ž 30% | M 13%.

Etiologija još uvek nije u potpunosti jasna. Postoje određeni faktori za koje se smatra da imaju značajnu ulogu u njegovom nastanku:

 • Pol (10 puta je češći kod žena)
 • Obuća (uske cipele, često sa visokom petom)
 • Hereditet – 75% pacijenata ima pozitivnu porodičnu anamnezu
 • Hronična skraćenost Ahilove tetive
 • Teža forma ravnog stopala (pes planus)- dovodi do pronacije stopala sa većim opterećenjem na medijalnu stranu I MTF zgloba uz postupno slabljenje medijalnih struktura zgloba i sekundarnu lateralnu devijaciju palca.
 • Sindromi kod kojih postoji hiperlaksitet zglobova, a posebno kod hipermobilnosti prvog metatarzokuneiformnog zgloba
 • Metatarsus primus varus
 • Spušten prednji poprečni svod stopala sa slabljenjem intermetatarzalnih ligamenata i potiskivanjem glave I MT kosti medijalno
 • Dužina palca – kod “egipatskog” stopala, palac je duži od ostalih prstiju i postoji pritisak obuće na palac i njegovo potiskivanje na lateralno
 • Sistemska oboljenja (Giht , RA)
 • Trauma
 • Amputacija drugog prsta

Deformitet se sporo i progresivno razvija i na kraju se dobija formiran kompleksan deformitet koji se karakteriše sledećom kliničkom slikom:

 • metatarsus primus varus,
 • hallux valgus,
 • prisustvo buniona i bunionete,
 • artroza I MTF zgloba,
 • promenama na malim prstima u vidu čekićastih prstiju sa subluksacijama i luksacijama u MTF zglobovima,
 • klavusima na dorzumima prstiju kao i ispod glavica metatarzalnig kostiju uz prateću transfernu metatarzalgiju

radiografski prikaz kompletno razvijenog hallux valgusa

Kada neoperativno lečenje ne daje svoje rezultate tada se uzima u obzir operativno lečenje.

Operativno lečenje

Indikacije za korekciju hallux valgus deformiteta:

 • Bolni pokreti u zglobu
 • Deformisan zglobni kompleks
 • Bol ili problemi sa nošenjem obuće
 • Ograničenje aktivnosti ili životnog stila
 • Udruženi deformiteti stopala koji su povezani sa hallux valgusom (kompresija živca, preklapanje drugog prsta palcem, čekićasti prsti, egostoza prvog metatarzekuneiformnog zgloba, sezamoiditis, ulceracije, burzitis, tendinitis).

Kontraindikacije za operativno lečenje

 • Teško vaskularno oboljenje
 • Aktivna infekcija
 • Septični artritis
 • Bezbolan deformitet (relativno)
 • Starija životna dob (relativno)
 • Infarkt miokarda unutar 6 meseci
 • Komorbiditet koji stavlja pacijenta u značajan kardiovaskularni ili respiratorni rizik

Kada operisati?

Lakši deformitet- bolji rezultati operativnog lečenja.

Većina hirurga savetuje operativno lečenje u ranoj fazi

Cilj hirurškog lečenja

 • Otklanjanje simptoma,
 • Vraćanje funkcije i
 • Korigovanje deformiteta

Vrsta hirurške procedure zavisi od prirode deformiteta, težine deformiteta, posebnih potreba pacijenta, kao i od toga šta hirurg preferira.

Kod blažih deformiteta kao što je izolovana prominencija medijalnog dela glavice i mt kosti uglavnom se radi resekcija medi jalne prominencije.

Početni deformitet sa inkongruentnim zglobom

 • Distalni mekotkivni zahvati (Mc Bride)
 • Distalna chevron osteotomija

Umereni – težak deformitet sa inkongruentnim mtf zglobom i stabilnim metatarzokuneiformnim zglobom

Scarf osteotomija udružena sa distalnim mekotkivnim zahvatom i Akinovom osteotomijom

Proksimalna polumesečasta osteotomija (Mann)

Proximalna chevron osteotomija (Sammarco)

Težak deformitet sa hipermobilnim metatarzokuneiformnim zglobom

Lapidusov zahvat sa distalnim mekotkivnim zahvatom i Akinovom osteotomijom

Osim ovih intervencija u cilju korekcije, radi se i minimalno invazivna hirurgija

 

Procedure MedicOne

 

Zakaži pregled

 

   

  Specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju
   escort izmir - mersin escort bayan - adana escort bayan - escort antalya - istanbul escort