Regenerativne procedure

Koristeći najsigurni izvor matičnih ćelija, svoje sopstvene, u cilju ubrzanja zarastanja ili regeneracije oštećenog tkiva , vi stvarate idealne preduslove za život bez bola uz maksimalnu aktivnost.

Tipovi matičnih (STEM) ćelija

Postoje dva glavna tipa stem ćelija: adultne i embrionalne, i koje zahtevaju jedinstvene načine uzimanja i razvijanja. Rana istraživanja u ovoj oblasti su često bila povezana sa kontroverznom upotrebom embrionalnih matičnih ćelija. U današnje vreme se nauka uglavnom fokusira na mezenhimalne ćelije odraslih koje se nalaze u krvi, koštanoj srži i masnim depozitima.

U našoj klinici se nikada ne upotrebljavaju embrionalne stem ćelije. U današnjoj regenerativnoj medicini, matične ćelije odraslih najviše obećavaju u pogledu personalizovane terapije zasnovane na ćelijama Čini se da je kvalitet rasporedjenih, razvijenih matičnih ćelija direktno povezan sa kliničkim uspehom i dobrim rezultatima procedure.

Nakon što se sopstvene matične ćelije razviju u zoni oštećenog tkiva , one imaju potencijal da:

 • Poprave ljudsko tkivo utičući na zarastanje i formiranje novih ćelija mezenhimalnog porekla, kao što su ćelije hrskavice, kosti, ligamenata, tetiva, nerva, masti, mišića, krvnih sudova i nekih unutrašnjih organa.
 • Formiraju hrskavicu i kost , što ih čini potencijalno visoko efikasnim u pogledu lečenja degenerativnih ortopedskih stanja
 • Formiraju nove krvne sudove i druga tkiva, što ih čini pogodnim za primenu kod velikog broja traumatskih i degenerativnih stanja u cilju smanjenja bola i ublažavanja tegoba.

Regenerativni postupci, koji se primenjuju u našoj klinici: ACP, PRP, celular matrix, mezenhimalne ćelije.

Da li ste kandidat za regenerativni tretman? +381 66 8838 876

Stanja i vrste tretmana

Koleno

Terapija STEM ćelijama za vaša kolena. Vratite dobru funkciju, smanjite bol i izbegnite invazivnu hirurgiju.

Stanja kolena koja se najčešće tretiraju posredstvom postupaka regenerativne medicine:

 • Degenerativna bolest kolena ( Gonartroza, osteoartritis);
 • Rascepi meniskusa;
 • Rascepi tetiva i ligamenata;
 • Sindromi prenaprezanja;
 • Druga stanja.

Ako imate problem sa bilo kojim od ovih stanja vi možete biti kandidat za tretman sa stem ćelijama.

Ako imate povredu kolena ili imate hronični bol zbog artroze ili posledice stare povrede, vi možete biti kandidat za terapiju sa matičnim ćelijama.

Postupak se brzo obavlja, unutar par sati je moguće prikupiti i razviti svoje sopstvene stem ćelije u cilju redukcije bola i inflamacije i ubrzanja regeneracije sopstvenog tela. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar dva dana možete se vratiti na posao.

Rame

Stanja u ramenu koja se najčešće tretiraju posredstvom postupaka regenerativne medicine:

 • Parcijalni rascepi rotatorne manžetne
 • Artroza zgloba glenohumeralnog zgloba( degenerativno oboljenje ramena).
 • Labralni rascepi ili degeneracija
 • Tendinitis ili tendinoza rotatorne manžetne
 • Povrede akromioklavikularnog zgloba
 • Tendinopatija bicepsa

Ako imate problem sa bilo kojim od ovih stanja vi možete biti kandidat za tretman sa stem ćelijama.

Ako imate povredu ramena ili imate hronični bol zbog artroze ili posledice stare povrede, vi možete biti kandidat za terapiju sa matičnim ćelijama.

Postupak se brzo obavlja, unutar par sati je moguće prikupiti i razviti svoje sopstvene stem ćelije u cilju redukcije bola i inflamacije i ubrzanja regeneracije sopstvenog tela. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar dva dana možete se vratiti na posao.

Stopalo i skočni zglob

Stanja skočnog zgloba i stopala koja se najčešće tretiraju posredstvom postupaka regenerativne medicine:

 • Artroza
 • Plantarni fasciitis
 • povrede peronealnih tetiva
 • Distorzija skočnog zgloba

Ako imate povredu stopala ili skočnog zgloba ili imate hronični bol zbog artroze, plantarnog fasciitisa, ligamentarnog istezanja ili posledice stare povrede, vi možete biti kandidat za terapiju sa matičnim ćelijama.

Postupak se brzo obavlja, unutar par sati je moguće prikupiti i razviti svoje sopstvene stem ćelije u cilju redukcije bola i inflamacije i ubrzanja regeneracije sopstvenog tela. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar nekoliko dana možete se vratiti na posao.

Lakat

Stanja u laktu koja se najčešće tretiraju posredstvom postupaka regenerativne medicine:

 • Artroza lakta ( primarna i sekundarna)
 • Nestabilnost
 • Teniski lakat
 • Golferski lakat
 • Kompresija ulnarnog živca
 • Burzitis olekranona

Ako imate povredu lakta, teniski ili golferski lakat, artrozu ili posttraumatske sekvele vi možete biti kandidat za terapiju stem ćelijama. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar nekoliko dana možete se vratiti na posao.

Vrat i ledja

Stanja u vratu i ledjima koja se najčešće mogu tretirati stem ćelijama:

 • Spinalna stenoza
 • Degenerativna oboljenja diskusa
 • Bubrenje diskusa
 • Fasetna artropatija
 • Cervikalni, torakalni, lumbalni diskusi i fasetno oboljenje
 • Promene u sakroilijačnom zglobu
 • Hronični bol u donjem delu ledja

Ako imate bol u vratu ili donjem delu ledja ili imate hronični bol usled bubrenja diskusa, vratno ili torakalno oboljenje ili raniju povredu , vi možete biti kandidat za terapiju sa stem ćelijama. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar nekoliko dana možete se vratiti na posao.

Kuk

Stanja ili oboljenja kuka koja se mogu tretirati primenom matičnih ćelija:

 • Artroza kuka ( primarna i sekundarna)
 • Avaskularna nekroza
 • Tendinopatije oko kuka
 • Rascepi labruma
 • Povrede labruma
 • Povrede mišića oko kuka

Ako imate povredu kuka ili imate hronični bol usled artroze kuka, burzitis ili raniju povredu, vi možete biti kandidat za lečenje uz pomoć matičnih ćelija. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar nekoliko dana možete se vratiti na posao.

Šaka i ručni zglob

Stanja ili oboljenja šake i ručnog zgloba koja se mogu tretirati primenom matičnih ćelija:

 • Artroza ručnog zgloba
 • karpometakarpalni artritis
 • Sindrom karpalnog tunela
 • Škljocajući prst

Ako imate povredu šake ili ručnog zgloba ili hronični bol usled artroze, , prethodnu traumu ili pak sindrom karpalnog tunela, vi možete biti kandidat za terapiju sa matičnim ćelijama. Mi koristimo skoro bezbolan način da uzmemo stem ćelije iz koštane srži. Naša procedura uglavnom zahteva lokalnu anesteziju i u većini slučajeva oporavak je skoro neposredan, unutar nekoliko dana možete se vratiti na posao.

PRP (Platelet Rich Plasma) terapija

Iskoristite svoju sopstvenu plazmu obogaćenu trombocitima (PRP) da smanjite bol i stimulišete svoje sopstveno telo da ubrza proces izlečenja.

Stanja koja se najčešće tretiraju sa PRP:

 • Artroza( osteoartritis) kolena
 • Artroza kuka, ramena, kičme
 • Rascepi rotatorne manžetne ramena
 • Hronični plantarni fasciitis
 • Povrede ACL, prednje ukrštene veze
 • Karlični bol i nestabilnost
 • Povrede ledja i vrata
 • Teniski lakat
 • Distorzije skočnog zgloba
 • Tendinitisi ( hronično zapaljenje tetiva)
 • Ligamentarne povrede( uglavnom istegnuća i parcijalne rupture).

Ako imate akutni bol zbog povrede ili hronična bolna stanja , PRP koja potiče od vaše krvi može pomoći da se stimuliše vaše telo i pomogne u procesu brzog zaceljivanja, sasvim prirodno. Trombociti su tipovi krvnih ćelija, krvne pločice, koje sadrže faktore rasta i zarastanja. Kada se koncentrišu u dovoljnoj meri( kao što je slučaj sa ovom tehnikom) i ubace u oštećeno tkivo, trombociti oslobadjaju faktore rasta i i podstiču telo da se izleči. Faktori rasta igraju glavnu ulogu u zarastanju rana i procesu regeneracije. Medjutim, PRP takodje oslobadja obilje drugih supstanci kritičnih za zarastanja rana. PRP povećava stvaranje krvnih sudova, poboljšava zarastanje mekih tkiva i podstiče koštanu regeneraciju. U PRP-u koncentracija trombocita je 5 do 10 puta veća nego što je to slučaj u krvi.

Trombociti sarže prirodne faktore rasta. Medju njima su proteini i citokini. Kada dodje do oštećenja kosti ili mekih tkiva kao što su tetive ili ligamenti, faktori rasta iz trombocita stimulišu zarastanje kosti i mekih tkiva. Ovi proteini, citokini i drugi faktori rasta u PRP-u stvaraju brojne načine da pomognu u reparaciji oštećene ćelije. Oni smanjuju inflamaciju, podstiču ćelijski rast i daju signale imunom sistemu. Pored toga, posebni tipovi citokina su fokusirani ka stvaranju metaboličkih puteva koji podržavaju ćelijski oporavak.

Kod PRP-a nema rizika od imunološkog odbacivanja terapije niti rizika od transmisivnih bolesti. Ovo je zbog toga što PRP potiče iz sopstvene krvi.

Nakon procedure nema produženog oporavka, ali neophodno je kratkotrajno mirovanje .

Mi takodje upotrebljavamo PRP  zajedno sa terapijom sa matičnim ćelijama u cilju ubrzanja tkivne regeneracije kod uznapredovale degeneracije.

 

Procedure MedicOne

 

Zakaži pregled

 

   

  Specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju
   escort izmir - mersin escort bayan - adana escort bayan - escort antalya - istanbul escort