Marija Dunjić

Dr Marija Dunjić

specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije

Obrazovanje
2007 – 2014 Medicinski fakultet u Beogradu, doktor medicine
2014 – Položen stručni ispit
2014 – Doktorske studije iz fizioloških nauka, Medicinski fakultet u Beogradu
2016 – Vojnomedicinska akademija-lekar na specijalizaciji iz plastične i rekonstruktivne
hirurgije


Radno iskustvo
2014 – Obavezan lekarski staž u KCS
2016 – Stručno usavršavanje na VMA na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
2016 – Lekar na specijalizaciji u Specijalnoj bolnici za plastičnu,
rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „Medic One”