Hirurgija šake

Hirurgija šake se razvila kao posebna oblast plastične i rekonstruktivne hirurgije i podrazumeva hirurgiju šake u nekoliko različitih segmenata.

U Medic One bolnici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju uspešno radimo:

Hirurgija perifernih nerava

Kompresivni sindromi (kompresija živaca) – Sindrom karpalnog tunela, Guyon-ovog kanala, sindrom kubitalnog kanala; sveže i stare povrede perifernih nerava – nervne suture, transpozicije i presađivanje nerava

Hirurgija kostiju šake

Novi i stari prelomi, pseudoartroze (nesrasli prelomi), loše srasli prelomi, iščašenja zglobova u šaci i ručju,  povrede ligamenata

Hirurgija tetiva

Nove i stare povrede fleksornih i ekstenzornih tetiva, transplatacije i transpozicije tetive šake. Hirurško lečenje oboljenja tetivnog omotača, stenozantog sinovitisa – „prst okidač“, de Quervain-ov sindrom

Tumori šake

Dobroćudni tumori tetivnog omotača, kostiju, ganglioni šake, tumori masnog tkiva

Dupuytrenova kontraktura

Degenerativno oboljenje vezivnog tkiva šake i prstiju. Usled zadebljanja i skraćivanja traka vezivnog tkiva u dlanu i prstima šake, dolazi do formiranja tzv. kontrakture prstiju šake

Sindrom karpalnog tunela

Javlja se kao posledica pritiska na nerv medianus u karpalnom tunelu.

Hirurgija mekotkivnih defekata šake

Lokalni i regionalni režnjevi, presađivanje kože

Hirurgija degenerativnih oboljenja šake

Oboljenja malih zglobova šake, bazalnog zgloba palca, deformiteti kao posledica reumatizma ili osteoartritisa

Vaskularne povrede šake

U sklopu udruženih povreda (rekonstrukcije krvnih sudova i formiranje anastomoza)

 

Procedure MedicOne

 

Zakaži pregled

 

     

    Specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju