Đoko Obućina – Oftalmolog, Prof. Dr specijalista okuloplastične hirurgije

 

Specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju