Sve informacije koje su ti potrebne na jednom mestu.

Potrebna dokumentacija za prijem
Stručni tim Medic One bolnice za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirugiju neguju stručnost, profesionalni pristup u uvažavanju potreba i zahteva svojih pacijenata.
U želji da našim pacijentima bude što prijatnije kod nas, a da ceo postupak od prijema do intervencije prođe što jednostavnije, Medic One bolnica je pripremila korisne informacije za sve naše pacijente.
Prilikom prijema u Medic One bolnicu, potrebno je poneti sledeću dokumentaciju:

  • Ličnu kartu, pasoš ili odobrenje boravka
  • Ispunjen i potpisan prijemni obrazac (dobijate ga kod nas)
  • Karticu osiguranja (zdravstveno osiguranje, potvrda nezgode ili invalidsko osiguranje) u slučaju da imate osiguranje
  • Uput za bolnicu ili lekarsku preporuku
  • Dokumente koji se odnose na ranije nalaze (snimci, medicinski izveštaji, krvna grupa…)

 Za stacionarni boravak, neophodno je da pacijenti ponesu lekove koje redovno uzimaju i to u originalnim pakovanjima.
Pre prijema u Medic One bolnicu, molimo sve pacijente da obaveste članove svoje porodice, kao i da preusmere svoje obaveze na druge u slučaju dužeg ostanka u bolnici.
Medic One bolnica nudi brojne usluge za pacijente i članove njihovih porodica, koje uključuju savetovanje, podršku i pomoć u teškim situacijama.
Tim Medic One bolnice, spreman je da uvek sasluša svoje pacijente kako bi bili spremni da odgovare na svaku vašu želju ili primedbu.
Medic One bolnice za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirugiju radi radnim danima i subotom od 08 – 21h.
Vreme poseta: 10h – 12h i 15h – 18h

Način plaćanja

Usluge koje obavite u Medic One bolnici možete platiti na nekoliko načina:
Gotovinom
Karticama građana
Preko računa (virmanski)
Putem Ugovora sa osiguravajućim kućama

Dokumenta za preuzimanje