Prof. dr Boban Đorđević

Boban Đorđević

specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Obrazovanje
1992 – Medicinski fakultet u Beogradu
1992 – Asistent na predmetu anatomija na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1997 – Magistar medicinskih nauka (Medicinski fakultet u Beogradu)
1998 – Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije (medicinski fakultet u Beogradu)
2006 – Doktorat iz oblsti funkcionalne korekcije kapka VMA
2006 – Načelnik odelenja za opekotine klinike za PHL VMA
2013 – Profesor na Vojno-medicinskoj akademiji VMA
2016 – Stalni konsultatnt u Specijalnoj bolnici „Medic One“


Stručni radovi i knjige
Profesor dr Boban Đorđević je autor više stotina stručnih radova iz oblasti plastične,
rekonstruktivne i estetske hirurgije. Aktivno je učestvovao na mnogim stručnim i naučnim
kongresima u zemlji i inostranstvu iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i
mikro hirurgije u Kini i Norveškoj.


Udreženja i članstva
Član je više međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja i asocijacija hirurga plastičara –
srpskog, balkanskog, evropskih i internacionalnih udruženja. Predsednik je Balkanskog komiteta
vojne medicine (MMBC) i predsednik Skupštine regionalne lekarske komore Beograda i član
zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa za KME